Όροι χρήσης
Πολιτική απορρήτου
Επικοινωνία

Μάθετε γερμανικά σε 3 λεπτά


Μαθήματα γερμανικών: Μάθετε 5.000 λέξεις σε 3 λεπτά
 
Μάθετε γερμανικά πολύ γρηγορότερα απ΄ ότι με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης! Κάθε ενότητα διαρκεί μόνο 3 λεπτά.
Με τη μοναδική μέθοδο εκμάθησης μακροπρόθεσμης διάρκειας μαθαίνετε γερμανικά μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
 
Έτσι μπορείτε να μάθετε με αυτή την εφαρμογή: Αυτή η εφαρμογή λειτουργεί με μια μοναδική μέθοδο εκμάθησης.
Οι ήδη γνωστές λέξεις επαναλαμβάνονται σε ιδανικό ρυθμό:
Δεν θα τις ξεχάσετε ποτέ πάλι!
 
Μάθετε λεξιλόγιο με σύστημα: Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να μάθετε περισσότερες από 5.000 λέξεις. Προσεγγίστε βήμα προς βήμα τα διαφορετικά επίπεδα μάθησης με μία μόνο εφαρμογή! Έχετε ήδη γνώσεις;
Στη συνέχεια κάνει το app μαζί σας ένα κατατακτήριο τεστ.
Χρειάζονται μόνο 2 λεπτά.
Μετά από αυτό η εφαρμογή ξεκινά από το ιδανικό για εσάς σημείο.
 
Έτσι λειτουργεί η μέθοδος μάθησης μακροπρόθεσμης μνήμης:
 
Μπορείτε να μάθετε μια νέα λέξη.
Τώρα η εφαρμογή μας σας βοηθά να αποθηκεύσετε αυτή τη νέα λέξη στη μακροπρόθεσμη μνήμη σας: Αν έχετε μεταφράσει το λεξιλόγιο σωστά σε κάθε επανάληψη αμέσως, τότε αυτή η λέξη αποθηκεύεται για πάντα στην μνήμη μακράς διάρκειας.
Μια λέξη που έχετε μεταφράσει λάθος σε μια επανάληψη, επανέρχεται στην αρχή της επανάληψης.
Αυτή η μέθοδος μάθησης βασίζεται στα πιο πρόσφατα ευρήματα από την έρευνα για την εκμάθηση σχετικά με το λεξιλόγιο της μάθησης.
Πιο στοιχειωδώς δεν μπορείτε να μάθετε λεξιλόγιο!
 
Αυτά τα πλεονεκτήματα έχετε, αν μαθαίνετε γερμανικά με αυτή την εφαρμογή: Μαζί μας μαθαίνουν περισσότεροι από 540.000 άνθρωποι μια ξένη γλώσσα!